Aanbod


photo_prevention
_MG_5137
_MG_5186
_MG_5208

PREVENTIEVE GEHOORZORG

 

Dagelijks horen we honderden verschillende geluiden op straat, op het werk of op school, thuis, enz. We kunnen ons echter afvragen: wanneer wordt geluid lawaai? Volgens Van Dale kan men lawaai beschrijven als “een hard en hinderlijk” geluid. Lawaai is in de eerste plaats subjectief en dus afhankelijk van onze eigen voorkeur en de activiteiten waarbinnen het voorkomt. Denk maar aan het geluid van een grasmaaier op zondagochtend om 7u00 terwijl u nog heerlijk ligt te slapen. Daarnaast is het belangrijk om lawaai ook objectief of fysisch te bekijken. Afhankelijk van de intensiteit van het geluid en de duur waaraan u er wordt blootgesteld, bestaat er een risico op gehoorschade, zowel bij kinderen als bij volwassenen.


Wanneer u wordt blootgesteld aan lawaai kunnen de trilhaartjes in het binnenoor beschadigd raken. Dit kan leiden tot een verminderd gehoor en/of het ontstaan van verschillende gehoorgerelateerde klachten zoals tinnitus (oorsuizen) of een overgevoeligheid voor geluiden (hyperacusis). Deze symptomen kunnen op hun beurt leiden tot communicatieproblemen of een afname van de levenskwaliteit.


Lawaai heeft niet alleen een invloed op ons gehoor, maar ook op andere functies. Zo kan lawaai leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast kan lawaai aanleiding geven tot onder andere slaapproblemen en verminderde mentale prestaties op school of op het werk.

Interessante informatie:

 • Van Kempen, E., Casas, M., Pershagen, G., & Foraster, M. (2018). WHO environmental noise guidelines for the European region: a systematic review on environmental noise and cardiovascular and metabolic effects: a summary. International journal of environmental research and public health, 15(2), 379.
 • https://www.health.belgium.be/nl/oordopjes

Anatomy of the human ear. (By Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.)

AANBOD PREVENTIEVE GEHOORZORG


ADVIES EN COUNSELING

LAWAAI

Aan de hand van een doorgedreven kennis rond lawaai en de effecten ervan op het auditief systeem wordt getracht advies op maat te bezorgen. Daarnaast zorgen wij voor een gehoorzorgtraject op maat en de nodige follow-up.


Meer informatie omtrent de specifieke gehoortesten die worden afgenomen om uw gehoor te screenen kan u hieronder vinden. U ontvangt hierbij uitgebreide informatie over uw gehoor en tips om uw gehoor te beschermen.

GEHOORBESCHERMING 

VOLWASSENEN EN KINDEREN

Gehoorbescherming (universeel en op maat) voor industrie, motorsport, schietsport, muziek (incl. in-ears) kan u rechtstreeks bij ons verkrijgen. Wij zorgen voor aanmeting en service op maat.

Ook voor baby's en kinderen kan u bij ons de meest passende gehoorbescherming verkrijgen.


Om de doeltreffendheid van uw gehoorbescherming zo maximaal mogelijk te maken, krijgt u bij aankoop van gehoorbescherming uitgebreide informatie over het gebruik en onderhoud ervan.

Voor de op maat gemaakte gehoorbescherming voorzien wij ook steeds een (jaarlijkse) lektest.

SLAAP- EN ZWEMDOPPEN

Comfortabele slaapdoppen voor een onverstoorde nachtrust. Zwemdoppen met een waterdichte afsluiting.


Voor onze gehoorbescherming werken wij samen met: 

TARIEVEN


Afhankelijk van uw klacht en het aantal onderzoeken kan een sessie variëren tussen 30 minuten en 60 minuten. Hiervoor bestaat er nog geen tussenkomst van de mutualiteit.

 • Gehoortest en -screening (gemiddeld 30 minuten) kost €30, inclusief uitgebreide informatie en beleid.
 • Gehoorbescherming: we gaan samen met u op zoek naar de meest optimale gehoorbescherming. Prijzen zijn afhankelijk van het type gehoorbescherming. U kan  ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie.


Voor de aankoop van gehoorbescherming kan u terugbetaling ontvangen. Het bedrag en het aantal tussenkomsten voor gehoorbescherming varieert per mutualiteit en kan bekomen worden wanneer de aanmeting door een erkend audioloog/audicien (riziv-nummer) gebeurt.


ADVIES OP MAAT


Bent u zelfstandige of hebt u werknemers die blootgesteld worden aan lawaai? Wil u graag met uw vereniging of school meer informatie over lawaai? Vraag vrijblijvend meer informatie over het aanbod aan gehoorbescherming (universeel en op maat) en/of de mogelijkheid tot sensibilisering of educatieve voordrachten.

Foto 1
Foto 3
shutterstock_111206264
_MG_5206

GEHOOR EN TINNITUS

 

Audiologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling van gehoor- en evenwichtsproblemen.


Het gehoor- en evenwichtsorgaan vormen één anatomische eenheid en bevinden zich in het binnenoor. Het gehoor is het vermogen om geluiden waar te nemen en te lokaliseren. Het gehoorsorgaan stelt ons in staat om geluiden te herkennen en te communiceren. Daarnaast zal ons evenwichtsorgaan informatie verzamelen over bewegingen en de positie van het lichaam ten opzichte van de zwaartekracht. Dit orgaan zorgt ervoor dat we het evenwicht kunnen bewaren terwijl we bewegen en stilstaan.


Stoornissen van het gehoor- en evenwichtsorgaan kunnen leiden tot het ontstaan van gehoorverlies en evenwichtsproblemen. Wanneer er gehoorverlies optreedt kan dit leiden tot moeilijkheden bij het detecteren en lokaliseren van geluiden. Daarnaast zullen personen met gehoorverlies vaak problemen ondervinden bij het verstaan van spraak, voornamelijk in rumoerige luisteromstandigheden (bv. restaurant). Als gevolg hiervan kan gehoorverlies een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit, en meer bepaald op het vlak van sociale activiteiten, schoolse en/of professionele activiteiten, hobby’s, enz.


Gehoorverlies kan voorkomen bij zowel (jonge) kinderen als volwassenen, en kan zowel aangeboren als verworven (=ontstaan in de loop van het leven) zijn. De meest voorkomende oorzaak van verworven gehoorverlies bij volwassenen is lawaaiblootstelling. Daarnaast kan het gehoor ook afnemen met toenemende leeftijd.


Naast gehoorverlies kunnen er ook andere gehoorgerelateerde klachten ontstaan. De meest voorkomen klachten zijn tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis. Tinnitus kan worden beschreven als het horen van een geluid zoals een pieptoon, bromgeluid of ruis, in de afwezigheid van een externe akoestische geluidsbron (Moller, 2011). Hyperacusis is een overgevoeligheid voor externe geluiden. Deze symptomen kunnen tijdelijk optreden of chronisch aanwezig zijn en bijgevolg een belangrijke impact hebben op het dagelijks functioneren.

AANBOD GEHOOR EN TINNITUS

GEHOORTEST EN -OPVOLGING

Het is belangrijk om uw gehoor regelmatig te laten controleren zodat gehoorverlies vroegtijdig gedetecteerd kan worden. 


 • Wordt u vaak blootgesteld aan lawaai? Dan kan u bij ons terecht voor een gehoorscreening en gehoorbescherming.
 • Ondervindt u problemen met het verstaan van spraak of wil u graag uw gehoor laten testen? Bij ons kan u terecht voor een uitgebreid gehooronderzoek aan de hand van verschillende specifieke en gespecialiseerde tests. Meer informatie over deze tests kan u HIER vinden.
 • Heeft u kinderen en wil u graag hun gehoor opvolgen of heeft u de indruk dat ze minder goed horen? Bij ons kan u terecht voor een uitgebreid gehooronderzoek.


Op basis van de testresultaten verwijzen wij u gericht door indien nodig.

TINNITUS EN HYPERACUSIS

Heeft u last van oorsuizen of bent u gevoelig voor  bepaalde geluiden? Ervaart u hierdoor slaapproblemen of problemen tijdens uw dagelijkse activiteiten?


Bij ons kan u terecht voor een uitgebreid gehooronderzoek en tinnitusanalyse:

 • Uitgebreide evaluatie van uw klacht
 • Uitgebreide informatie 
 • Tinnitus counseling en doorverwijzing indien nodig
 • Coaching en opvolging afhankelijk van het klachtenpatroon (vb. bij stress, slaapproblemen, enz.)

TARIEVEN


Afhankelijk van uw klacht en het aantal onderzoeken kan een sessie variëren tussen 30 minuten en 60 minuten. Hiervoor bestaat er nog geen tussenkomst van de mutualiteit.

 • Een standaard uitgebreid gehooronderzoek (gemiddeld 30 minuten) kost €30.
 • Een eerste tinnitus consultatie (gemiddeld 90 minuten) kost €90, inclusief counseling en opstellen van een beleid.
 • Een opvolgconsult voor tinnitus kan vrijblijvend ingepland worden op basis van het beleid dat werd opgesteld en duurt tussen de 30 en 60 minuten. Hier wordt een tafief van €60 per uur gehanteerd.


photo-coaching begin
photo-coaching-bord
photo-coaching beach
photo-coaching got this

COACHING

 

We hebben allemaal drijfveren en levensdoelen waarover we lang hebben nagedacht. Deze waarden en doelen bepalen onze gedragingen en de keuzes die we maken. Soms komt er echter vaak iets onverwacht op ons pad waardoor we onze drijfveer en onze doelen dreigen te verliezen. Dit kan leiden tot stress en bijgevolg een impact op de levenskwaliteit.


Hoewel stress individueel heel verschillend is, kan men stress algemeen definiëren als een verzamelnaam voor verschillende lichamelijke en mentale reacties op een situatie die onze balans lijkt te bedreigen.

AANBOD COACHING

VOOR WIE?

WAT EN HOE?

TARIEVEN

Iedereen die te maken krijgt met lichamelijke klachten en op zoek is naar manieren om met deze verandering om te gaan. Personen die stress ervaren als gevolg van bepaalde veranderingen of een inbalans ervaren in hun leven.

Als coach ga ik samen met u op zoek naar de oorzaak van de verstoorde balans. We kijken samen naar uw sterktes, waarden en doelstellingen en trachten samen terug de juiste weg te vinden. Per coachingstraject bepalen we samen realistische doelstellingen en werken we een concreet actieplan uit met duidelijke deelstappen.

Een coachingssessie duurt gemiddeld 60 min en kost €60.

Hiervoor bestaat er nog geen tussenkomst van de mutualiteit.